ECONOMIA

L’Estat es compromet a industrualitzar el polígon Torremilà de Perpinyà

El diputat Romain Grau espera un guany d’atractivitat per al territori

Agnès Pannier-Runacher, ministra delegada prop del ministre d'Economia, Finances i Rectivació, encarregada de la Indústria / Gouvernement.fr
Agnès Pannier-Runacher, ministra delegada prop del ministre d'Economia, Finances i Rectivació, encarregada de la Indústria / Gouvernement.fr

El govern es compromet a finançar la industrialització del Rosselló centrant-se en el polígon de Torremila, al nord de Perpinyà.

La zona econòmica de Torremila, al nord de Perpinyà, és un dels 66 nous "llocs industrials en mà" designats pel govern per facilitar l'establiment de fàbriques. Emmanuel Macron, a l’origen d’aquest pla d’economia gestionada, vol reindustrialitzar França i desglossar les preferències geogràfiques, facilitant inversions industrials per part d’empreses, franceses o estrangeres, que desitgin crear una fàbrica. El parc empresarial de Torremila, a prop de l’aeroport de Perpinyà, està gestionat per la Perpinyà Méditerranée Metropolis, que vol desenvolupar-lo en clústers. S’inclouen les 8 hectàrees del sector “Fraternitat”, dedicat a la salut i l’atenció personal, les 14 hectàrees de la zona “Rosselló”, reservades a la producció i la logística, i al sector Saint-Joseph, a prop de la capella de Torremilà, composta per 35 hectàrees dedicades a la producció industrial.


El diputat Romain Grau, elegit del país català, evoca un "reconeixement nacional" per a Torremila i una "excel·lent notícia per l'atractiu del nostre territori, que tant necessita l'establiment d'empreses i la creació de llocs de treball amb alt valor afegit. ”. El ministre d'Indústria, Agnès Pannier-Runacher, va donar a conèixer la llista de 66 llocs el dilluns 20 de juliol en el marc d'un "pack rebot" dedicat a aixecar els territoris escollits. El govern de Castex, aquests parcs empresarials estan "destinats a convertir-se en aparadors per a la reubicació d'activitats i seran objecte de suport prioritari de l'Estat, conjuntament amb el Banc de Territoris i les autoritats locals".