SOCIETAT

Creix la natalitat a Catalunya Sud amb als estrangers

Nins de Barcelona, 2007 (imatge d'arxiu)
Nins de Barcelona, 2007 (imatge d'arxiu)
Segons les dades publicades per l'Institut d'estadística de Catalunya Idescat, el nombre de naixements a la Catalunya Sud va ser del 83.176 el 2007, o sigui 1639 més que el 2006. Aqueix augment notable és degut al creixement d'un 3% de la fecunditat de les dones entre 40 i 44 anys, l'arribada dels baby boomers dels anys 70 a l'edat de màxima fecunditat però sobretot i abans de tot la immigració. En efecte, per primera vegada aqueix augment de la natalitat és essencialment portat pels naixements de mainatges de pares estrangers, 16.676 nascuts el 2007 al territori, corresponent a un naixement de cada cinc, dels quals 6045 marroquins, 1394 equatorians i 1304 bolivians. La taxa de fecunditat de les dones catalanes augmenta doncs lleugerament a 1,33 nin per dona mentre que sols assolia l'1,30 el 2004, l'edat de fecunditat més forta situant-se entre els 30 i els 34 anys mentre que se situa entre els 20 i els 24 anys per a les mares de nacionalitat estrangera. A nivell de noms, el més donat el 2007 per als nins va ser Marc, seguit per Àlex, Pol, Pau, David i Arnau, mentre que el palmarés femení estava liderat per Júlia, seguit per Lucía, Paula, Laia i Maria.