SOCIETAT

L'estat espanyol, líder europeu de la immigració

Grup de migrants, Catalunya Sud, 2008
Grup de migrants, Catalunya Sud, 2008
Segons les estadístiques lliurades ahir al matí per l'institut Eurostat, la península ibèrica és el territori que va acúller el major nombre d'immigrants legals el 2006, corresponent a 803.000 persones, o sigui el 26,7% del total de la immigració rebuda pel conjunt dels 27 Estats membres. Espanya, seguida per Alemanya, que va atreure 558.500 immigrants, i el Regne Unit, que en va rebre 451.700, d'aquesta manera tenia el 2006 una imatge d'Eldorado europeu per als emigrants del món, just abans de les primícies de la crisi actual, manifestada per una forta pujada de l'atur sobretot en el sector de la construcció, amb molta mà d'obra immigrada. També el 2006 els nouvinguts a Espanya, a 62% extraeuropeus, dels quals un 10% de marroquins i un 10% de Bolivians, va ser continentals per la resta, en una proporció del 16% representada per romanesos. Si el caràcter sobtat d'aqueixa onada d'emigrants a l'estat espanyol, avaluada a 18 immigrants per a 1000 habitants, n'accentua la percepció social, Eurostat indica que les dades disponibles han de ser "interpretades amb prudència".