ECONOMIA

L’export de carn de Girona es dispara a 3,7 miliards d’euros des de l’1 de gener

Les exportacions cap a la Xina estan en ple desenvolupament

Indústria càrnica de les comarques gironines © ACN
Indústria càrnica de les comarques gironines © ACN

Les carns produïdes a les comarques gironines gaudeixen d’un èxit creixent gràcies a l’augment constant de les exportacions. El mercat xinès ajuda força aqueix sector industrial, la facturació del qual des del començament de l'any ascendeix a 3.700 milions d'euros.

La producció de carn a les comarques de Girona, especialment a les planes de l'Empordà i a les zones de Banyoles i Olot, experimenta alt rendiment. Aquest creixement, afirmat des de la primera dècada del segle, confirma la consolidació d’aquest sector econòmic dedicat a la cria, la matança i l’envasament de productes carnis. Enguany, les vendes de l'1 de gener al 15 d'octubre han ascendit a 3.750 milions d'euros, o sigui un augment interanual del 6%. Al mes d’agost, el creixement de les exportacions de la zona va representar el 34% gràcies a la demanda generada per la crisi porcina xinesa. Les empreses interessades van assolir una xifra insolent de 396 milions d'euros en conjunt. Des del 2015, aquestes vendes a l’estranger gaudeixen d’un creixement fulminant del 20% anual.


La carn de Banyoles als kebabs de Perpinyà

Font de riquesa i ocupació, la indústria processadora de carn de les comarques gironines representa una trentena d’escorxadors, entre ells el gegant “Frigorífics Costa Brava”, amb seu a Riudellots de la Selva, que matava 11.000 porcs al dia ja el 2015. De de Banyoles, l’Escorxador Roca envia diàriament els seus camions refrigerats al Rosselló, especialment per abastir molts kebabs de Perpinyà. Xina és ara el quart mercat del territori, amb 222 milions d’euros, mentre que el client més gran és França amb 983 milions d’euros. L’Hexàgon segueix Itàlia, amb 294 milions, i Alemanya amb 253 milions.