SOCIETAT

Uns serveis que continuen secrets a Sant Llorenç de la Salanca

Un centre militar directament lligat a la direcció central de la DGSE

© OVS
© OVS

En el marc de l’augment de vigilància del territori estatal, el centre d’escolta de Sant Llorenç de la Salanca sembla fer evolucionar el seu espionatge cap a Internet i a les xarxes socials. Però no es disposa de cap informació tangible sobre aqueix espai militar envoltat de parets i filferro de pues.

Les grans orelles situades a prop de l’estany de Salses, a Sant Llorenç de la Salanca, mantenen tota la seva discreció. Aquesta base secreta, inclosa a la xarxa de la Direcció General de Seguretat Exterior (DGSE), pròpia del Ministeri de Defensa, té la seva part de misteri. Breument esmentada al Diari Oficial de la República Francesa el 1995, aquesta estació d’escolta i espionatge és una eina militar líder, envoltada de parets sense visibilitat, i filferro de pues. Especialitzada en "Intel·ligència d'origen electromagnètic" (ROEM), compleix els creixents requisits de seguretat en el camp de les comunicacions de tot tipus. La seva vintena d’antenes anomenades “paraigües”, d’uns quatre metres d’alçada, vigila les telecomunicacions de l’Estat algerià. Però aquest zona sembla haver eixemplat l’activitat cap al control de SMS, correus electrònics, missatges de satèl·lit i telèfon mòbil, flux d’Internet i fax. Les tecnologies que fa servir aqueix espai confidencial rivalitzen amb l’enginy dels serveis americans i israelians.


Un germà gran aïllat, molt a prop de l’estany de Salses

Aïllat, sense interferències, el centre de “radiogoniometria” de Sant Llorenç de la Salanca, d’anomenada molt eficient, forma part d’una xarxa d’estacions sobrenomenades “Frenchelon”, directament connectades a la seu de la Direcció General de Seguretat Exterior ( DGSE), a París, i de la Direcció d’Intel·ligència Militar (DRM). La seva gegantina i sistemàtica col·lecta de dades inclouria fins i tot connexions a xarxes de Facebook, Instagram i Twitter, que s’emmagatzemen durant anys. L’article que està navegant és probablement gravat per aquest gran escàner convidat a casar-se amb els diferents modes de comunicació, en una cerca de seguretat permanent.