ECONOMIA

Les energies renovables arriben al 38,1% de l’electricitat consumida a l’estat espanyol

Un autèntica juguesca ecològica i econòmica

© Renovables 786
© Renovables 786

El mix energètic espanyol veu augmentar la proporció d’electricitat d’origen natural. Aquest segment va arribar al 38,1% del total d’electricitat consumida al país el 2018.

L'any 2018, les energies renovables van representar el 38,1% de l'electricitat consumida a l’estat espanyol, segons un estudi del grup d'empreses APPA, presentat l'1 d'octubre. Aquest progrés està relacionat amb la disminució d'aquesta tarifa elèctrica neta, fins a 8.547 milions d'euros. Els preus més baixos van suposar un estalvi mitjà de 18,67 euros per megavat/hora comprat al mercat diari. Al mateix temps, el sector de les energies renovables a l’estat espanyol va generar 4.753 milions d’euros d'exportacions. No obstant això, els productes derivats del petroli van representar el 44,9% de l’energia consumida, enfront del 21,1% del gas natural.


3,3% de llocs de treball nous en les renovables

L’avenç és notables, però les importacions de combustibles fòssils, inclosos els hidrocarburs, van ascendir a 25.132 milions l’any passat. Si la balança comercial energètica espanyola es manté en dèficit, la proporció de l’energia eòlica i fotovoltaica, entre les solucions renovables més esteses, va augmentar la seva contribució al PIB espanyol en un 10,7%, corresponent a un 3,3% més que el 2017.