CULTURA

La mostra Maillol-Rodin es prepara al Museu Rigau de Perpinyà

“Cara a cara” entre els dos escultors del 22 de juny al 2 de novembre de 2019

© Iberllibres
© Iberllibres

Aristide Maillol i Auguste Rodin són objectes d’una exposició en duet, aqueix estiu al museu Jacint Rigau de Perpinyà. La mostra tractarà la manera de veure i viure el món i la dona per part dels dos artistes.

L’exposició d’estiu del museu d’art Hyacinthe Rigaud a Perpinyà serà el diàleg inèdit entre dues grans figures de l’art modern, Arístides Maillol i Auguste Rodin. La mostra posarà de manifest la renovació i la renovació de l’escultura a principis del segle XX per part de dos homes que van van alimentar el propi art a través de l’admiració artística per l’altre. Llur trobada, probablement el 1902, va generar una relació densa, a través de cartes i recerques sobre la forma, abans d’esvanir-se passat el 1908. L'exposició donarà prioritat al nu femení, apreciat per un i per l'altre. No obstant això, Maillol va mantenir una distància en relació amb aquest motiu, buscant una síntesi formal apaivagada, mentre que Rodin mai no va deixar d'observar el model, copsant els seus gestos més íntims i les seves actituds inesperades, com més a prop de la natura va poder.


Un recorregut d’exposició en tres parts

L’escenografia de l’exposició oferirà una plaça important als intercanvis entre els dos artistes, tot tractant les seves diferències, de vegades els seus enfocaments oposats. La reflexió induïda "ens conduirà a una reflexió que ens durà al cor de l’escultura", destaca el museu. El conjunt s'estructurarà en tres parts principals titulades "Trobades", "Aproximacions a l'escultura" i "Cap a la modernitat".

Exposició Rodin-Maillol "Cara a cara", Museu d'Art Jacint Rigau, Perpinyà, del 22 de juny al 2 de novembre de 2019.