SOCIETAT

L’endeutament domèstic cau un 18,7% a Catalunya del Nord

Es registra una tendència de millora des del 2016

© H. Beaupré
© H. Beaupré

La Comissió de deute de Catalunya del Nord registra per al 2018 un retrocés del 18,7% de les situacions de les quals es fa càrrec. Aquesta millora és dues vegades més important que la tendència estatal, que s’ha limitat al 9,6%.

Les situacions d'endeutament registrades per les autoritats de la prefectura de Catalunya del Nord han arribat a les 1.297 el 2018, enfront de 1.591 el 2017. Aquestes dades proporcionades per la comissió del deute del territori destaquen una disminució del 18,7%. Aquesta caiguda important, que forma part d'una tendència que va començar el 2016, és un veritable èxit, ja que la mitjana estatal s’ha limitat al 9,6%. L'any passat, 1140 dossiers van ser admesos per la comissió, corresponent al 88% dels expedients. El territori tenia 12.397 persones deutores, o sigui 322 casos de sobreendeutament per cada 100.000 habitants. A França, la mitjana ha assolit 305 situacions.


Una « educació educativa pressupostària »

La comissió d'endeutament es fa càrrec de resoldre els problemes d'endeutament excessiu de les persones. Posa a disposició del públic la pàgina web Mes Questions d’Argent, sota els auspicis del Banc de França, ja que, segons l'Institut Francès d'Opinió Pública, el 85% dels francesos no han rebut educació pressupostària ni financera, mentre que el 43% ja n’ha sentit la necessitat.