ECONOMIA

La producció d'enciam ha caigut del 78% des del 2000 al Rosselló

Una crisi sorda, en el context europeu

© Marfruits
© Marfruits
La cultura dels enciams no ha deixat de minvar des dels anys 1990 a les comarques de Perpinyà. Entre el 2000 i el 2018, la superfície que se'ls reserva ha retrocedit de 2.200 hectàrees a 480, equivalent a una caiguda del 78%.
La cultura dels enciams ha retrocedit amb força a Catalunya del Nord des de fa 12 anys, segons un estudi desenvolupat per la Cambra Agrícola del Rosselló i el ministeri d'Agricultura, presentada al final del mes de novembre. Es comptabilitzaven 1640 hectàrees corresponents a les escaroles, fulles de roure i altres enciams el 2006, contra 480 hectàrees enguany, o sigui un volum global dividit per tres. Però en l'únic període inclòs entre 2016 i 2018, aquest retrocés s'ha accelerat per atènyer un 25 %. S'enumeraven així 49 milions de peus d'enciams a Catalunya del Nord el 2017-2018, corresponent a 10 milions de ple camp i 39 milions en hivernacles. Les dificultats s'han acumulat especialment l'hivern 2015-2016, marcat per un temps poc clement i els atemptats islamistes de París, que han restringit el mercat. Globalment, aquesta baixada important acfecta tant les cultures en ple camp, o sigui 180 hectàrees en l'actualitat, que les cultures sota hivernacle, avaluades a 300 hectàrees. Per ordre d'importància, els enciams nord-catalans són l'escarola, l'arrissada i la fulla de roure vermella.

Competència europea i fiscalitat francesa

El 2000, la Cambra Agrícola del Rosselló va registrar una superfície total de 2200 hectàrees reservades als enciams. La competència interior europea, de cara a la fiscalitat francesa desfavorable, ha ocasionat una caiguda impressionant de 78%. Des del començament del decenni 1990, la baixada de les superfícies d’amanides no ha deixat d’accelerar-se al territori francès. Aquesta producció, abans molt majoritària en les explotacions d'hortalissa de Caalunya del Nord, fins representar una senya identitària agrícola, pateix una mutació sense precedent.