TECNOLOGIES

La Universitat de Perpinyà comparteix coneixement solar amb el Japó

El càmpus nord-català firma un acord amb la vila de Xubú

Osamu Ishihara, président de l'Université de Chubu
Osamu Ishihara, président de l'Université de Chubu

Amb l'argument del seu laboratori PROMES, especialitzat en la recerca en energia solar, la Universitat de Perpinyà firma un conveni amb la Universitat japonesa de Xubú.

La Universitat de Perpinyà (UPVD), amb 25% d'estudiants estrangers, súbdits de 120 països, desitja teixit vincles amb nous països, entre els quals hi ha el Japó. En aquest esperit, el seu president, Fabrice Lorente, i el seu vicepresident de relacions internacionals, Didier Aussel, materialitzen un conveni amb la universitat de Xubú, al cor del Japó, entre les regions de Kanto i Kansai, la primera incloent Tòquio, la segona Kyoto i Osaka. En aquest sentit, ambdós es van reunir amb el president d'aquest campus asiàtic, Osamu Ishihara, dilluns 8 d'octubre, per tal de signar un primer acord de cooperació. Les dues universitats comparteixen una mida modesta, equivalent a 10.000 estudiants a Perpinyà i 11.000 a Xubú. Les seves especialitzacions comunes en energies renovables i en biotecnologies justifiquen projectes de treball científic conjunt, a través dels seus laboratoris. L’acord apunta també a intercanvis de professors i d’estudiants de màster i doctorat de biologia, biotecnologia i energies renovables.

2500 estudiants estrangers a Perpinyà

A tall d'aplicació concreta d'aqueix acord, els dies 8 i 9 d'octubre, la UPVD va acollir una conferència d'envergadura francojaponesa organitzada pel seu laboratori PROMES-CNRS (Procediments, materials i energia solar - Centre nacional francès de la recerca científica) i la Societat japonesa per a la Promoció de la Ciència (JSPS). Aquesta reunió va ser motiu, per a una assemblea d'investigadors i industrials, de copsar quines són les juguesques socials i tecnològiques vinculades a les tecnologies solars aplicades a gran escala.