SOCIETAT

Es perfila el golf de Vilanova de raó pel 2020

la prèvia enquesta pública s'inicia el 20 d'agost

© Mondo Del Gusto
© Mondo Del Gusto
El golf de Vilanova de raó podria estrenar-se abans de 2021, després d'haver superar totes les etapes administratives necessàries. L'enquesta pública s'inicia dilluns 20 d'agost a propòsit d'aqueix espai ambiciós de 37 milions d'euros, dotat d'un hotel de 5 estrelles, en un parc de 150 hectàrees al límit de Perpinyà.
La idea de construir un golf al terme municipal de Vilanova de raó s'estçà plantejant des del començament dels anys 1990. Després dels debats d’ordre ecologista, econòmic i polític, la posada en pràctica sembla acostar-se, ja que l’enquesta pública prèvia comença dilluns 20 agost. Fins al 21 de setembre, els habitants i altres ciutadans interessats transmetran el seu sentiment a les autoritats de l'Estat. Un cop superada aquesta etapa, la declaració d’utilitat pública, o el rebuig a aquesta disposició, serà adoptada a través d'un decret prefectoral. Aquest recorregut d'oci, anomenat « Zona de Disposició Concertada golfístic » per l'Administració, s'ha de finalitzar com a més tard el 29 de desembre de 2021, segons un decret prefectoral del 29 de desembre de 2017. Es tracta d'un projecte ardentment desitjat per l'ajuntament dirigit per Jacqueline Irles, membre dels Republicans, a través de l'empresa immobiliària tolosenca Belin Promotion.

Remingols administratius i hotel de 5 estrelles

El golf de Vilanova va conèixer una arrencada falsa el novembre de 2016 quan la Sra. Irles, el president de la metròpoli Perpinyà Mediterrània, Jean-Marc Pujol i Bernard Fourcade, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Perpinyà, van posar-hi la primera pedra. Però aquest projecte, llavors esperat per a 2019, ha estat frenat pel rebuig de tres propietaris de terrenys agrícoles que refusaven la seva expropiació, mentre que l'oposició municipal feia conèixer els seus arguments hostils. Abans, el 2012, la prefectura de Catalunya del Nord va aturar el projecte, amb motiu de despeses d'aigua massa importants. Però el tribunal administratiu va donar la culpa als serveis de l’Estat el 2014, atès que la futura zona ha de ser alimentada per la planta depuradora del municipi, segons un reciclatge coherent. Tanmateix, l'aigua del llac de Vilanova de raó sembla haver de ser sol·licitada també, per tal que el green sigui prou irrigat.

L’ajuntament de Vilanova de raó promou «un dels golfs més ecològics d’Europa» i anuncia « un pulmó verd entre Vilanova i Perpinyà ». Aquest golf de 18 forats, extensible a 27, va ser aprovat pel consistori el 2007. L’acompanya un complex immobiliari, tot plegat vinculat a un centenar de llocs de treball duradors. Aqueix espai d'oci s'ha previst per rebre també un hotel de 5 estrelles, diversos restaurants i botigues, en un espai de 150 hectàrees situades arran del riu del Rart, entre la zona econòmica agroalimentària Agrosud i el perímetre de Vilanova de raó. El projecte representa una inversió de 37 milions d'euros.

Consulteu els documents de l'enquesta pública «ZAC golfística de Vilanova de raó» a la pàgina web de la prefectura de Catalunya del Nord.
Projecció del golf de Vilanova de raó © Artitra