Revista

La tradició és contrària a la modernitat?

Porró de Palau del vidre i Coca-Cola
Porró de Palau del vidre i Coca-Cola
Després del gran gir del segle XX, quan l'abandó de les pràctiques ancestrals ha pogut assenyalar la fi real de l'Edat Mitjana, el nostre decenni sembla ja condensar el futur : el «modern», com a ruptura permanent contra la pesantor, se situa ara en competència i en complementarietat de la continuïtat. Però el 2010 no serà el 1970, ja que, si una dosi de tradició és indispensable a la nostra civilització per no regressar cap a la barbàrie, quina és la proporció justa en una societat ara més composta d'individus juxtaposats que no pas de filiations i herències? Confrontats a la batalla del temps i conscients que la modernitat i la tradició no són més autosuficients, hem de creure que llur oposició frontal és un vulgar muntatge polític?