MEDI AMBIENT

El dèficit de pluja s'alça al 63% al Rosselló

La manca de pluja observada des de la tardor és preocupant

Riu Aglí, Ribesaltes, Rosselló, 2016 © La Clau
Riu Aglí, Ribesaltes, Rosselló, 2016 © La Clau
Catalunya del Nord presenta un dèficit de pluja important, que genera nivells preocupants en les capes freàtiques del Rosselló. El dèficit és actualment inferior de 63,1% als nivells normals.
La manca de pluja observada en els darrers mesos a Catalunya del Nord genera una situació «molt degradada» sobre el rivet costaner Nord, segons el Sindicat Mixt per a la protecció i la gestió de les estovalles|capes subterrànies de la planura del Rosselló. Globalment, A l'1 de febrer de 2016, la situació s'ha convertit en «àmpliament deficitària» a alçada de 63,1% de volum d'aigua menys respecte als nivells normals. La climatologia excepcional de Catalunya del Nord, il·lustrada per una quasiabsència de tardor i d’hivern, temporades habitualment marcades per precipitacions, ha produït un «recàrrega limitada dels aqüífers plioquaternaris de les capes de la plana del Rosselló, mentre que es tracta habitualment d’un període de recàrrega». El 9 de febrer, el sindicat destacava que la vall del Tec tenia un nivell de crisi de tipus 2 i una altra degradació en els sectors propers al riu costaner de l'Aglí i al sector de la Salanca. En canvi, a l'interior del país, els sectors Aspre-Rart i la vall de la Tet gaudeixen d'una «situació normal», però l'absència de pluges suficients fa témer una situació preocupant.

Segons els registres de Météo France, el desembre el gener de 2016, la plana del Rosselló només s'ha beneficiat d'una suma de 10 mm de precipitacions a Perpinyà.