Dret a ser oblidat i sol·licituds d’anonimitzacióLa Clau defensa el dret a l’oblit, que permet suprimir, a petició d’un individu, la seva identitat en un article antic que perjudicaria la seva vida actual. Aquesta possibilitat és paral·lela als conceptes constitucionals francesos de llibertat de premsa i llibertat d’expressió, segons els quals el dret a informar el públic preval sobre el dret a ser oblidat. Una sentència de cassació judicial pronunciada el 12 de maig de 2016 subratlla que "el fet d'imposar a un òrgan de premsa suprimir articles de la seva pàgina Internet dedicada a l'arxivatge, que no es pot assimilar a l'edició d'una base de dades (...) superen les restriccions que es poden aplicar a la llibertat de premsa".

La supressió d'una identitat en un article de premsa és un concepte ètic que al·ludeix una notícia o una fotografia corresponent a les següents descripcions:

  • Les dades ja no són necessàries, en accord amb els objectius que justifiquin la seva recollida o tractament.
  • Les dades es van assolir quan la persona era menor d’edat, en un bloc, una pàgina web, un fòrum d’Internet, una xarxa social etc.
  • Cal esborrar les dades per complir amb una obligació legal.

Els comentaris escrits pels lectors no són inclosos en aquesta disposició.

No es garanteix el dret a eliminar un article entre els cercadors. Google fa possible aquesta petició específica https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?hl=fr&pid=0&complaint_type=14

 

No s’admeten sol·licituds d’anonimització:

  • Si es tracta d’una figura pública, o que ho era al moment de la publicació de l’article.

  • Si s’ha esmentat la seva identitat en el context d’un discurs públic (entrevista, nota de premsa, esdeveniment, conferència, etc.) o una informació d’interès públic: condemna penal amb privació de llibertat, frau, negligència professional greu i demostrada, delictes contra menors, etc.

  • Si es tracta d’una persona jurídica (empresa, associació, etc.).

Com fer una sol·licitud d’anonimització?

Envieu a l’adreça [email protected] una sol·licitud que inclogui:

  • La vostra identitat i les vostres dades.

  • L'adreça completa de l'article.

  • Els motius de la vostra sol·licitud.

  • La còpia d’un document d’identitat vàlid.


També podeu enviar la vostra sol·licitud per correu de paper:

La Clau
Responsable de publicació
12, carrer camp del rei
66100 Perpinyà