Idioma

Després de l’establiment Paradise inaugurat en una tempesta mediàtica, el 2010 a La Jonquera, un nou projecte de bordell de gran envergadura s’anuncia, a les comarques de Barcelona. La ciutat de Badalona podria properament veure aparèixer el “Calígula Star Club”, un megabordell del qual l’estructura jurídica va ser objecte de la creació d’una empresa, el gener. Aquesta casa de barrets de 2.000 m2, dotada de 22 cambres, ocuparia els locals d’un antic concessionari de vehicles de la zona industrial de Can Ribó, a ns 200 metres de la platja de la ciutat i d’un gimnàs municipal. L’establiment, que ha d’incloure un barra americana, una pista de ball, cabines de jocs privats i un menjador per a les futures empleades i la resta del personal, també és veí d’una discoteca per a adolescents. A l’ajuntament de Badalona, aquests dos aspectes bloquegen el projecte, perquè aquesta activitat discreta, notòriament anunciada per rètols “club” a la vora de moltes carreteres de sud-catalanes, s’exposaria de manera molt visible.

Segons el registre mercantil català, el Calígula Star Club formaria part del sector econòmic de les “activitats recreatives”, més precisament de “naturalesa sexual”, com ho preveu la llei.

Comparteix