Idioma

Des de l’1 de gener, tres situacions d’excisió operades a tres nines s’han comptabilitzat a les comarques de Girona, segons una revelació comunicat aquest dimarts pels serveis de policia catalans. Aqueixes mutilacions genitals exposen els pares de les víctimes, originàries de països d’Àfrica subsahariana on aquesta pràctica és tradicional, a penes de 6 a 12 mesos de presó. Invariablement, els actes practicats a les ninetes han estat propiciats per llur presència als països d’origen de llurs pares, en períodes de vacances. La vigilància de les situacions a risc se n’encarrega la Unitat Regional de Proximitat i d’Atenció al Ciutadà de la policia catalana, els Mossos d’Esquadra, per a la regió de Girona. Segons el cap d’aquest servei, Rosa Negre, la presència dels tres casos esmentats, traduïts penalment, representa en realitat un retrocés d’aquesta tendència, després d’un any 2010 en el decurs del qual es van localitzar 15 casos, aturats a temps. Negre ha ressaltat no s’ha localitzat fins ara cap situació d’excisió directament efectuada a Catalunya, on un protocol d’acció permet des de 2002 prevenir i impedir, entre altres zones a la regió de Girona, les mutilacions genitals femenines.

Per regla general, quan s’arriba a identificar una situació amb riscels Mossos d’Esquadra, associats a les autoritats judicials, impedeixen els viatges previstos a l’atenció de les nines, tot sovint amb avió. En determinats casos extrems, segons Negre, l’única solució que garanteix una seguretat absoluta és “allunyar-les del seu medi familiar”.

Comparteix