Idioma

La salut psicològica i psíquica dels habitants de la vila de Perpinyà interpel·la les autoritats municipals, que per això van impulsar dimecres una campanya de sensibilització de les persones debilitades per la vida, titulada «El malestar, on qui parlar-ne ? ». Aquest dispositiu reposa bàsicament en un tríptic d’informació que conté les adreces dels principals punts de referència sanitaris reservats a les persones potencialment afectades per malalties mentals, repartides als gabinets dels metges generalistes, als infermers liberals, als comissaris de barri, als centres socials i a les cases socials de proximitat. En el marc d’una política d’adaptació a les evolucions socials, aquest document, realitzat pel “Taller de Salut” de l’Ajuntament de Perpinyà, va ser presentar a la premsa pel regidor delegat a la Salut, Mohamed Iaouadan, la metgessa Françoise Coulon, directora de la Direcció d’Higiene i Salut municipal, i la coordinadora del taller «Salut Ciutat», Brigitte Graeel. Aquesta tríptic recopila un llistat d’estructures, públiques i associatives, dedicades a l’atenció sanitària, o al suport psicològic, útils en cas de sofriment psíquic.

Comparteix