Idioma
La Clau
Perpinyà: control policial sense grans resultats al barri de Sant Mateu
Idioma

Una àmplia operació policial i duanera, organitzada aquest dimecres per 75 agents al barri de Sant Mateu de Perpinyà, tancat i barrat en aquest motiu, s’ha tancat amb pocs resultats. La prefectura de la Catalunya del nord ha mobilitzat 22 funcionaris de la Policia a les fronteres (PAF), uns quants vestits de paisà, per a una sèrie de controls severs en el barri, anomenat per tenir economia paral·lela. La rasclada, amb la participació de 12 agents de les duanes i 23 agents de la Direcció departamental de la seguretat pública, ha permès detectar, durant el control de cinc locals, 50 kg de productes caducats, uns estocs de «begudes sense títol», comprats al territori espanyol, i llicències d’explotació redactades en nom d’una persona diferent del gerent real. Sense fer cap descobriment espectacular, aquesta operació ha comportat tres detencions, de les quals dues ho han estat per encobriment de robatoris i una en motiu d’una conducció sense carnet, 12 infraccions viàries i cinc defectes de port de casc. Les xifres prefectorals comuniquen que 84 persones han estat «controlades i passades al fitxer» en el decurs d’aquest control, que ha mobilitzat un equip especialitzat en la recerca d’estupefaents i un agent de les ex-Informacions Generals.

Comparteix