Idioma

L’evolució sociològica europea és particularment visible a les comarques de Girona, on es tradueix a través d’una multiplicació dels llocs de culte. Aquesta constatació, que va ser detallada el 26 de febrer pel director general d’Afers religiosos de la Generalitat de Catalunya, Enric Vendrell, s’il·lustra amb la presència de 1.255 centre religiosos el 2013, contra 1.196 el 2007. En només 6 anys, la propagació del culte cristià evangelista, vinculat al protestantisme, ha suposat l’afegitó de 20 esglésies a les 59 existents, per un augment espectacular de 34%. Segons Vendrell, aquest fenomen nou està vinculat al desenvolupament de la comunitat llatinoamericana i esteuropea a les ciutats de Figueres, Roses, Banyoles i Girona, com també a les seves rodalies. Aquesta tendència, que s’observa també a les altres províncies sud-catalana, és completada per la implantació de 18 mesquites en el mateix període, el que porta el seu nombre a 51. No obstant això, la província de Girona compte 1.076 llocs de culte catòlics, o sigui 85% de les espiritualitats que disposen de llocs propis. La creença evangelista hi representa 6,29% del total, l’islam 4,06% i els Testimonis de Jehova 1,04%. S’observen contrastos, ja que la comarca muntanyenca del Ripollès té a penes 3% de llocs no catòlics, contra 23% a l’àrea urbana de Girona.

Comparteix