Idioma

Regularment, el ministre d’Interior fa a la Catalunya del Nord una visita estratègica amb objectiu mediàtic a la Catalunya del Nord, al pic de la temporada estiuenca. Seguint el principi de la presència de Brice Hortefeux, el 8 d’agost de 2010, aquesta operació que es devenvolupa el 3 d’agost de 2012 té vocació a demostrar el control dut a terme per l’Estat a nivell de la prevenció dels fets de violència directament vinculats a la sociologia turística, escau a Manuel Valls. Segons el titulat comunicat el 2 d’agost per la prefectura dels Pirineus-Orientals, una visita titulada “reforç de la protecció durant el període estival”, iniciada al Servei departamental d’incendi i de socors (SDIS) de Perpinyà, ha de permetre presentar les “apostes del departament en matèria de riscos naturals majors i de les polítiques de prevenció”. S’ha previst una anàlisi dels “grans incendis recents”, entre els quals el que es va iniciar al Pertús el 22 de juliol, abans d’un desplaçament a Argelers. La més famosa de les viles litorals del Rosselló entre el públic francès rep la visita ministerial, amb motiu de la presentació del dispositiu de reforç de la protecció estival, amb vocació específica i temporal, organitzat per la gendarmeria estatal.

Argelers i el turisme dels suburbis francesos

L’opció cap a Argelers per part de l’Estat no és anodina, tenint en compte els episodis de delinqüència observats en el moment de l’últim decenni, demostrant un desplaçament temporal de les problemàtiques dels afores del Nord de França. Segons un principi de realitat independant de l’alternança política de la UMP cap al Partit Socialista, l’Estat concentra els esforços de terreny i de comunicació a la ciutat del càmping, recentment assimilada, en una publicitat estatal, al baix cost i a les destinacions que convé esquivar.

Comparteix