La Clau
L’observatori de les sectes inspecta la Catalunya del Nord

La Catalunya del Nord rep aquest dijous una visita de la Missió interministerial de vigilància i de lluita contra les derives sectàries (Miviludes). Des de 2002, aqueix organisme d’Estat té la vocació de detectar les mogudes i els fenòmens sectaris, susceptibles d’amenaçar l’ordre públic. Les comarques de Perpinyà no són pas considerades com una zona sensible, tot i que diverses comunitats amb estètica índia, que s’organitzen la vida en uns tipis, preocupin les autoritats des de fa uns anys. Aqueixes reagrupacions, instal·lades tot l’any a les alçades de les comarques del Vallespir i del Conflent, generen menys inquietuds que l’anomenada creixent del pic de Bugaratx, situat al Llenguadoc proper. Aquest promontori del departament de l’auda, perfectament visible des del Rosselló, suscita un culte nou, en virtut d’una atracció amb riscos sectaris. Segons diverses xarxes sectàries, Bugaratx serà una de poques rares zones al món preservades per una apocalipsi, que es succeïria el 21 de desembre de 2012. En aques sentit, Georges Fenech, president de la Missió interministerial, s’ha interessat per la perillosa atracció desenvolupada per aquest sector, en una visita a l’Auda, aquest dimecres.

Fenech, convidat aquest dijous pel prefecte de la Catalunya del Nord, Jean-François Delage, fa el balanç de la situació al territori, on una formació encarregada per Miviludes va ser oferta el 2009 als oficials i sotsoficials de la Informació de la gendarmeria. Però en l’actualitat recent, l’última intervenció relativa a un grup sectari es remunta|puja a 2008. Revelat per La Clau, un projecte de creació de comunitat sectària havia estat desbaratat per les autoritats. Imaginat per una estructura denominada “L’Estrella Blava” sobre el territori municipal de Sournia, situada a la regió del Fenouillèdes, aquest projecte avaluat a 800.000 euros havia de reunir els aficionats de religions chamaniques i de teories energètiques dubtoses.

Comparteix

Icona de pantalla completa