Idioma
L’impost sobre béns immobles ha augmentat de 24,2% en 10 anys a Perpinyà
Idioma

En 10 anys, l’impost sobre la propietat ha augmentat entre un 20 i un 30% a moltes grans ciutats de l’Estat, segons la Unió Nacional de Propietaris Immobiliaris (UNPI). Entre 2010 i 2020, aquest impost ha crescut de 24,2% a Perpinyà (incloent 0,7% des del 2019), 23,02% a Marsella, 23,97% a Rennes, 24,19% a Orleans, 17,98% a París, 28,5% fins a 28,2% a Toulouse i 37,5% a Nantes.

Les raons d’aqueixos augments

Enguany, els propietaris d’immobles havien de pagar l’impost sobre béns immobles abans del 20 d’octubre. El seu augment constant de 10 anys ençà s’explica per les taxes aplicades pels municipis, aglomeracions i comunitats de municipis, sobre el valor cadastral dels béns. Aquesta responsabilitat ja no recau, des del 2020, als Consells Departamentals.

El fort augment d’aquest impost local és, doncs fruit de les polítiques municipals i intermunicipals. Per als propers anys, són possibles nous augments, com a afecte compensatori de l’eliminació de l’impost sobre l’habitatge.

Llegiu també :

La baixada de l’impost sobre la renda arriba a 300 euros a Catalunya del Nord