Idioma
La Clau
L’èxtasi afecta un 6% des nois i un 5% de les noies de Catalunya Nord
Idioma

La Catalunya del Nord, amb el seu caràcter fronterer, és “un dels primers departaments afectats” per les drogues, segons les dades lliurades ahir per la prefectura de Perpinyà. Entre els criteris indicadors consta la venda de Subutex, un substitut de l’heroïna en el marc d’una cura mèdica, que situa el territori al segon lloc de l’estat amb 84,6 capses venudes per cada 100 habitants d’entre 20 i 39 anys el 2006, la mitjana hexagonal assolint 36 capses. La distribució de Steribox, unes xeringues destinades a dominar la propagació dels virus per toxicomania intravenosa, s’alça a 33,2 per a la mateixa població, la mitjana francesa sent de 15,2 xeringues. En matèria judicials les interpel·lacions per a ús heroïna, èxtasi i cocaïna situen Catalunya Nord a la 15a posició francesa, també el 2006. Els serveis de l’Estat, compromesos en un «pla departamental de lluita contra les drogues il·lícites, el tabac i l’alcohol 2004-2008», van revelar també les xifres referides als joves de 17 a 18 anys, dels quals « l’experimentació» de cocaïna ateny un 7% dels nois i un 6% de les noies, la de l’èxtasi afecta un 6% dels nois i un 5% de les noies i l’embriaguesa amb alcohol, molt destacada, és coneguda per 42,6% d’aquest grup d’edat, que té un consum regular de cànnabis conegut pel 16% dels minyons i el 10% de les minyones.

Comparteix