La Clau
L’Església nord-catalana adopta valors empresarials

A mida que s’acosta el Nadal, determinades religions es mostren públicament a Perpinyà, entre altres a través de la festa jueva d’Hanuca, apadrinada pel moviment Habad-Loubavitch Perpinyà Mediterrània. Amb motiu d’aquesta celebració de les llums, un candeler de set branques va ser encès el 8 de desembre al replà del Convent dels mínims, sota l’autoritat de l’Ajuntament. En aquest mateix principi de visibilitat, la Capella de Joan Pau II, que ha de consagrar la futura central de la religió catòlica a la Catalunya del Nord, la “Casa Diocesana” del territori, anuncia la instal·lació de la seva teulada el 14 de desembre. Aquesta etapa és prevista amb la presència del bisbe del diòcesi de Perpinyà-Elna, Monsenyor André Marceau, que pretén inaugurar un centre neuràlgic extremadament modern, que tindrà aspectes empresarials. L’economat, el servei de comunicació, la cancelleria, la sala del Consell i els despatxos del bisbe hi seran veïns, mitjançant la reagrupació de funcions actualment disperses. La biblioteca diocesana estrenyerà vincles amb el Centre de Teologia Ramon Llull de Barcelona, lligat a la Universitat del mateix nom. El Parc Ducup de Sant Pau, el castell del qual va ser comprat per l’Església a la rica família Bardou, el 1934, es prepara així a convertir-se el 2013 en una base única. S’ubicarà una capella capaç de rebre 450 persones al cor d’aquesta realització moderna, amb un cost d’1,9 milió d’euros, finançat per la diòcesi, la venda de béns immobiliaris de l’Església i donacions dels parroquians, a partir de 20 euros.

La gestió empresarial entra a l’Església nord-catalana

D’ara endavant, la modernització de l’Església introdueix en la missió, que consisteix a reconciliar o a convèncer noves ànimes, unes fórmules de “management” procedents del món del negoci. Concretament, les creences minoritàries com els Testimonis de Jehovà fan servir a la Catalunya del Nord unes tècniques de seducció més agressives i gaudeixen d’un centre departamental molt funcional, precisament instal·lat a la zona industrial d’Elna, seu històrica de la diòcesi. En aquest context, l’espai de l’islam, religió considerada com una “amenaça” per un 43 % dels francesos, segons un sondatge de l’empresa Ifop realitzat el novembre, també planteja preguntes. Enfront de reals ofertes competencials, els catòlics destaquen que treballar en un mateix lloc fomenta dinàmica i comencen una metamorfosi, cap a un “conjunt coherent on els contactes i les trobades seran facilitats”. El Centre Joan Pau II de Perpinyà, ja promogut per un canal propi a la xarxa Youtube, motivarà 64 sacerdots i 19 diaques, però també 291 catequistes i 250 persones benèvoles.

Comparteix

Icona de pantalla completa