Idioma

La imatge d’Espanya, malmesa a nivell internacional, inspira clixés sorprenents, visibles en un reportatge publicat pel New York Times. El prestigiós diari americà dedica una sèrie fotogràfica a la precarietat visible a certes ciutats d’aquest país, en un reportatge titulat “In Spain, austerity and hunger” (“A Espanya, austeritat i gana”). Aqueixes imatges, realitzades el 2011 i el 2012 pel periodista barceloní Samuel Aranda, il·lustren situacions dramàtiques provocades per la crisi econòmica. Els comentaris associats destaquen una conjuntura difícil, marcada per un govern espanyol que intenta “desesperadament” contenir el seu dèficit. Espanya s’hi descriu com “forçada” a seguir una evolució preocupant, “introduint mesures d’austeritat” que la fan comparable a Grècia. Aquesta política és considerada negativament, ja que condueix a “suprimir llocs de treball, pensions i beneficis socials”.

Expulsions de famílies i àpats procedents de les escombraries

Les fotografies publicades representen famílies expulsades de pisos dels quals no poden ja assumir el reemborsament del crèdit, o inclús habitants de ciutats del Sud obligats de proveir-se de menjar en contenidors de detritus. L’autoritat de Samuel Aranda és reconeguda al món sencer des de 2011, quan se li va atorgar el World Press Photo per un clixé pres un Iemen, que ensenya una dona completament velada que abraça un parent ferit. Segons aquest fotògraf itinerant, “el que és important és documentar el que està passant”.

Comparteix