Idioma

Els fenòmens de delinqüència més o menys violents, recurrents a Perpinyà, seran reprimits a partir del 2 de novembre per una «Brigada Especialitzada de Terreny» (BST), segons una indiscreció comunicada aquest dijous pel diputat François Calvet, afiliat a la UMP de Nicolas Sarkozy. Aquesta unitat d’intervenció, impulsada pel ministre d’Interior, Brice Hortefeux, pressionat per un lobby de càrrecs electes nord-catalans, serà formadea per «13 funcionaris amb vestit desplegats a la via pública». S’encarregarà de vigilar i actuar al centre-vila, és a dir «a l’interior de les rondes», en el « barri de l’estació», i en la « quasitotalitat dels barris sensibles del centre-vila», és a dir, segons confessen el ministeri i Calvet, en els barris de « Sant Jaume, Sant Mateu, La Real (…) així com en les zones comercials». Atès que tot plegat representa un espai urbà extens, un Grup d’Intervenció (GI) «especialitzat en el manteniment de l’ordre», també format per 13 funcionaris, vindrà esporàdicament reforçar la BST. El centre-vila de Perpinyà podrà per tant així disposar de 26 homes i dones, aptes per castigar i dissuadir.

Comparteix