Idioma

(Nota de premsa de l’ajuntament de Portvendres, 19 de gener de 2020)

Establiment d’un Consell Ciutadà

El Consell Ciutadà és una estructura independent de l’Ajuntament, que té com a objectiu integrar i implicar directament els port vendrais en la implementació del projecte municipal: habitatge, medi ambient, educació, seguretat, cultura, instal·lacions esportives …

L’establiment del Consell Ciutadà es duu a terme mitjançant sorteig, mitjançant els cens electorals. Trenta veïns de Portvendres van rebre el passat desembre una invitació a formar part del Consell Ciutadà. D’acord amb els desitjos de l’alcalde Grégory Marty i els seus càrrecs electes, forma part del marc de transparència i moralització de la vida municipal. S’hauria de formar abans del 5 de febrer, en funció de les respostes dels ciutadans.

Aquest Consell Ciutadà s’haurà de reunir cada trimestre.

Tota la població serà informada de la política seguida pel municipi mitjançant un nou butlletí mensual i a través de les xarxes socials.

Nota als lectors:

Això és el contingut copiat-enganxat de la nota de premsa del seu emissor, que n’assumeix la plena responsabilitat. No obstant, l’hem verificat, el que pot generar un retard d’edició d’algunes hores o dies.

Comparteix