La Clau
El risc de pobresa afecta el 18,4% dels catalans del Sud

Des del començament de la crisi econòmica actual, la pobresa ha augmentant a la Catalunya del Sud, i les últimes dades confirmen aquesta tendència. Concretament, el risc de pobresa afectava el 18,4% de la població sud catalana el 2009, el que suposa un 1,8% més que el 2008, segons un informe que ha fet públic aquest dimarts l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La població de més de 65 anys d’edat forma la franja més vulnerable, amb una taxa de risc a la pobresa del 25,1%, que arriba fins i tot al 28% en el cas de les dones grans. A l’altre costa de la piràmide de les edats, els joves de menys de 16 anys també representen un grup amb risc, ja que arriben a ser un 23,4% amenaçats per la precarietat. Entre les altres dades incloses en aqueix informe consta que el 31,8% de les llars sud-catalanes tenen el sentiment d’arribar a fi de mes amb dificultat, sobretot en el cas de les famílies monoparentals, que són un 62,9% a declarar experimentar situacions financeres complicades. Una resposta semblant també l’han donada un 55,5% de les llars de persones de nacionalitat estrangera, i d’aturats. L’Idescat assenyala també que els recursos de les llars sud-catalanes van presentar nivells preocupants l’any 2008, aquesta vegada, atès que el 20,3% de les llars del territori van ingressar menys de 14.000 euros en el conjunt de l’any, el que suposa 1160 euros mensuals de mitjana. Tot i això, aquell mateix any, quan es va iniciar la crisi, el 29,8% de les llars catalanes es van situar a la franja més alta d’ingressos, que correspon a més de 35.000 euros.

Comparteix

Icona de pantalla completa