La Clau
El Google Transit ja funciona a Perpinyà

El servei Google Transit, que permet organitzar els desplaçaments a les ciutats del món, funciona a Perpinyà des del 28 de novembre. La capital nord-catalana forma part de les opcions estratègiques de Google France, la casa matriu del qual, a Mountain View, a Califòrnia, té actualment un catàleg de 500 ciutats del món equipades amb aquest procediment, desenvolupat des de 2007. Google Transit, acoblat al servei cartogràfic Google Maps, permet simplificar els desplaçaments en els perímetres urbans, tant per als turistes que per als residents permanents. Aquest servei, al qual es pot accedir a través dels smartphones i dels ordinadors clàssics, proporciona informacions indispensables sobre els transports col·lectius, entre els quals els autobusos i els trens, tot generant un estalvi de temps i d’energia.

Perpinyà, al nivell de Barcelona, Berlín i Mexico City

També disponible, a l’estat francès, a les ciutats de París, Bordeus i Estrasburg, aquest dispositiu que s’incorpora als segells de “Smart city”, o ciutats intel·ligents, convida a escollir una destinació i proposa l’itinerari més assenyat. Se suggereixen el millor trajecte i el millor mitjà de transport segons el recorregut però també l’hora del dia, però els eventuals retards i les obres que poden alentir el trànsit no s’hi tenen en compte. Concretament, per arribar al Palau de les exposicions de Perpinyà des de l’avinguda del general de Gaulle, en el sector de l’estació, Google Transit indica un temps de recorregut de 20 minuts fent servir la línia 5 de la Companyia de Transports Perpinyà Mediterrània (CTPM), 23 minuts per la línia 8 i 26 minuts per la línia 9, uns càlculs que incloen el complement de trajecte a peu. Aquesta eina gratuïta pot equipar les àres urbanes i, com Google Street, que reagrupa fotografies de la via pública, pot arribar a cobrir la totalitat de les zones urbanes del món. Perpinyà s’alça així, per un temps, al mateix nivell que altres viles capdavantares com Barcelona, Torí, Berlín i Mexico City.

Comparteix

Icona de pantalla completa