Idioma

L’actualització de la Covid-19 emesa aquest divendres 11 de desembre a les 19:45 per l’Agència Regional de Salut “Occitanie” destaca per a Catalunya del Nord un total de 116 morts des de l’inici de la pandèmia i 53 persones hospitalitzades, incloses 5 en cures intensives. Santé Publique France indica que la situació epidèmica “ha millorat les darreres setmanes, però no ha millorat durant deu dies”.

Després d’una forta caiguda, els indicadors epidemiològics es mantenen “estabilitzats”, sense la disminució esperada. Aqueixes dades signifiquen que el virus “encara circula activament”, especialment a Catalunya del Nord. A les residències d’avis, la situació continua sent fràgil, mentre que a mesura que s’acosta el Nadal, “la vigilància ha de ser compartida per tothom”.