Idioma

El Consell d’Estat va comunicar divendres el seu judici en relació amb un cas d’urbanisme a la vila del Barcarès. El 22 d’abril de 2005, la més alta jurisdicció de l’Estat va ordenar a l’Ajuntament, dirigit per la UMP Joëlle Ferrand, d’anul·lar una preempció sobre dos terrenys. El Consell d’Estat considera d’ara endavant que el municipi “ha de proposar a la societat SEPRIM (Societat d’Estudis Promocions Realització Immobiliària – ndlr) (…) de comprar aqueixos béns al preu esmentat en la declaració d’intenció d’alienar”. El municipi ha de proposar doncs dues parcel·les, ocupades per un centre de France Telecom, a la SEPRIM, al preu de 1.167.000 euros, en un termini d’un mes. En cas que el Barcarès no obeeixi, el municipi haurà d’abonar una multa de 750 euros per dia. En aquest llarg afer amb episodis, el passat 21 de gener, el Consell d’Estat havia examinat el rebuig municipal d’executar la condemna de 2005, en resposta a un recurs dipositat per la SEPRIM, abans d’una posada en deliberat, d’ara endavant convertida en decisió judicial. A l’origen, el 31 de maig de 1999, l’Ajuntament del Barcarès va difondre un decret per fer ús del seu dret de preempció en les parcel·les inscrites al cadastre AP n°1 i AP n°2. Molt sensible a l’urbanisme, el Barcarès va ser designat el 9 de febrer pel Tribunal de Comptes com a contra-exemple en matèria de gestió a través de societats “satèl·lit”, sol·licitades per a les seues animacions turístiques.

Comparteix