Idioma

Les tràgiques notícies actuals a Ucraïna, que incloen actes de guerra iniciats per Rússia i un èxode massiu de població, conviden l’Església de Catalunya del Nord a prendre la seva part de solidaritat. Mossèn Norbert Turini, bisbe de la diòcesi de Perpinyà i Elna, ha enviat, divendres 25 de febrer, un missatge en aquest sentit a tots els rectors de les comunitats parroquials. El líder dels cristians del territori els convida a pronunciar les paraules del papa Joan Pau II que els mateixos bisbes ucraïnesos van recitar al gener durant la jornada per la pau a Ucraïna. Aquesta pregària específica adreçada a Déu afirma especialment “condemneu les guerres i feu caure l’orgull dels violents”.

Materialment, el bisbe convida els voluntaris a fer donacions a les sucursals del Socors Catòlic (Caritas) per “ajudar el país, l’Església ucraïnesa, la població del lloc i els habitants que fugen davant l’invasor”.

Comparteix