Idioma
La Clau
El 57% de les llars de Catalunya del Sud té dificultats per arribar a final de mes
Idioma

El 57% de les llars catalanes declara arribar amb dificultats o amb alguna dificultat a final de mes, segons l’anomenada « Estadística de distribució personal de la renda del risc de pobresa » establerta per l’Institut d’Estadística de Catalunya referida a l’any 2007. Aqueixes dades fetes públiques avui contemplen tipologies sociodemogràfiques i revelen que el 27,2% de les llars del Sud té la percepció d’arribar al final de mes amb « dificultat » i el 29,5% amb « alguna dificultat », mentre el 43,4% de la gent interrogada afirma arribar « amb facilitat ». Entre les persones que arriben amb més dificultats consta un 50% de famílies monoparentals, un 43,7% de persones divorciades o separades i un 44,1% de nacionalitat estrangera. Segons l’estudi, la tendència d’estalvi més freqüent entre les famílies amb dificultats afecta les vacances, ja que un 31,6% d’entre elles no pot oferir-se ni una setmana de vacances l’any. Els ingressos mitjans dels habitants de la Catalunya del Sud van ser el 2007 d’un 9,3% superior a la del conjunt de l’estat espanyol, si bé un 18,2% de la població de Catalunya est troba en risc de situació de pobresa.

Comparteix

Icona de pantalla completa