Idioma

Al contrari de la imatge d’una ciutat amb alta proporció de gent gran, Perpinyà té un 18,2% d’habitants de 0 a 14 anys i un 18,8% d’habitants de 14 a 29 anys, és a dir, un 37% de menys de 30 anys. Aquestes dades publicades el 22 de setembre per l’Institut Nacional d’Estadística i Estudis Econòmics (INSEE) revelen un estancament d’aquesta proporció de joves, atès que aqueixos dos grups d’edat representaven el 37,4% el 2007.

A l’altre extrem de la piràmide de les edats, el 28,8% dels habitants tenen 60 anys. i més, mentre que les generacions mitjanes, en edat de treballar, de 30 a 59 anys, són del 35,3%. Globalment, doncs, la composició demogràfica de la capital del Rosselló és relativament equilibrada, sense cap categoria excessivament representada.

Comparteix