2′

SOCIETAT

Catalunya protegeix el seu esquema territorial enfront de Madrid

A Barcelona, el portaveu del govern declara que "la llei catalana passa per davant de l'espanyola"

Una lluita política oposa Barcelona a la reforma, promoguda per l’Estat espanyol, dels “governs locals”, corresponent als ajuntaments, i de les conques de vida, organitzades en consells comarcals a Catalunya. En una aposta de domini territorial oposat a l’anivellament, el govern de la Generalitat de Catalunya ha enunciat els seus principis, aquest dimarts 30 de juliol. El seu portaveu, Francesc Homs, ha defensat la competència exclusiva en organització local de la Generalitat, segons l’Estatut d’autonomia català. Desfavorable als “models forans”, al·ludint una Espanya uniforme, Homs s’ha expressat després de l’aprovació, a Barcelona, d’un projecte de llei dels govern locals. Aquest text, que tanca el mapa administratiu de Catalunya, preveu el finançament sostenible dels diferents esglaons institucionals catalans i evita els doblets administratius. En principi perduraran els 947 municipis sud-catalans, però les fusions expressades localment rebran el suport del govern, segons el portaveu, que ha recordat que “la llei catalana passa per davant de l’espanyola” a nivell territorial intern.

Se suprimiran les indemnitats dels consellers comarcals

Segons el projecte de llei, els serveis oferts a la població es mancomunaran com més millor, com ho practiquen les intercomunalitats franceses, i la Generalitat no podrà delegar les seves pròpies competències als municipis sense acompanyar-los amb els finançaments corresponents. Els consells comarcals garantiran el repartiment dels serveis, però els 1.034 consellers comarcals perdran el seu estatut d’electes i les seves indemnitzacions.