Idioma
La Clau
Catalunya del Nord ha rebut 2.730 habitants addicionals cada any entre el 2013 i el 2018
Idioma

Després de proporcionar xifres actualitzades sobre la població dels 226 municipis de Catalunya del Nord, el 28 de desembre de 2020, l’INSEE comunica dades més globals. Ara sabem que el País Català tenia 476.357 habitants l’1 de gener de 2018, data de referència per al 2021. Del 2013 al 2018, la població va augmentar un 0,6% anual, o 2.730 habitants a l’any, és a dir, és a dir, “menys ràpidament que en els cinc anys anteriors”, quan l’increment havia arribat al 0,9% anual. L’INSEE indica que la dinàmica demogràfica, que es basa únicament en un saldo migratori positiu, del 0,7%, i no en un saldo natural, està “particularment present a la plana del Rosselló, al llarg del 116 nacional i del ‘A9 ”.

Descens demogràfic al Vallespir i a Cerdanya

Segons aquestes dades, l’aglomeració de Perpinyà guanya habitants gràcies al seu suburbi, la població del qual arriba a més de 200.000 habitants, és a dir, el 42% de la població. La segona aglomeració del departament, Saint-Cyprien, és tres vegades menys poblada. Les aglomeracions de Saint-Laurent-de-la-Salanque i Saint-Cyprien són les més dinàmiques, amb un creixement anual mitjà del + 2,4% per al primer i del + 0,8% per al segon. Per contra, el Vallespir i la Cerdanya, així com la vall d’Agly, viuen un “declivi demogràfic”.

Comparteix