La Clau
Cànnabis 5 vegades més potent que el 2010 a Barcelona

L’herba de cànnabis venuda als carrers de Barcelona és cinc vegades més forta que fa deu anys, segons un estudi de la Guàrdia Civil publicat el 16 de febrer. El nivell de THC (tetrahidrocannabinol), substància psicoactiva, arriba al 30% en determinades categories de “grifa”, en català popular vingut de l’espanyol, o “beuh”, en francès popular. Queden ben lluny els anys 70, quan la taxa era del 5%. El perill d’aquest desenvolupament preocupa les autoritats catalanes i espanyoles, perquè la presència de THC condiciona l’addicció als porros.

Porros de grifa amb efectes de LSD

A més de l’informe de la Guàrdia Civil, l’estudi anual de l’Institut Nacional de Toxicologia espanyol detalla les varietats de cànnabis més habituals pels carrers de Girona, Vic o Manresa. La Cookie Kush, la Tansi Choco López i la Gelatto hi són habituals. Aqueixes varietats, que resulten d’hibridacions de laboratori dutes a termen, entre altres, a la zona d’Alacant, substitueixen tres altres espècies prèviament identificades: la Blueberry, la Black Widow i la Northern Lights. Aquesta producció i el sucós comerç que en resulta, beneficien a empresaris científics, que calculen el rendiment per metre quadrat en el context d’un cultiu en pisos.

Comparteix

Icona de pantalla completa