Idioma
La Clau
Barcelona: primer transplantament renal complet amb cirurgia robòtica a Europa
Idioma

Un equip de cirurgians i uròlegs de la Fundació Puigvert de Barcelona ha complert el 9 de juliol un transplantament de ronyó integralment efectuat per un sistema robotitzat. Aquesta primera europea s’ha pogut dur a erme emprant els braços mecànics d’un robot Da Vinci, controlat pels equips científics de l’establiment. Presentada el 16 de juliol, il·lustra a Catalunya la síntesi de procediments assolits a EUA i a l’Índia. La pacient, Judit, de 25 anys d’edat, estava subjecta a la síndrome d’Alport, una malaltia minoritària que genera disfuncions renals. Declara «era un gran esdeveniment, però no me’n vaig assabentar». Podrà recuperar una existència normal.

El robot actua 12 cops millor que l’Home

Els observadors destaquen una revolució en l’àmbit de la cirurgia dels transplantements renals, ja que l’impact sobre el cos resulta limitat. En paraules del cap de l’equip de circurgians mobilitzat, Alberto Breda, la robotització garanteix unes operacions «dotze vegades millors» en relació a l’humà. Una primera experiència europea, efectuada a Itàlia, havia sol·licitat parcialment un Da Vinci.

Comparteix