Idioma

El nombre de ciutadans sud-catalans, de nacionalitat espanyola, empresonats a l’estranger, assoleix actualment el nombre de 266, segons un recompte comunicat el 8 de juliol. El ministeri espanyol de la Salut, de la Política Social i de la Igualtat, va destacar en aquella data la classificació de la Catalunya del Sud en aquesta la matèria, a nivell de tot l’estat espanyol. La Catalunya del Sud, que disposa de 7,5 milions d’habitants, o sigui el 16% dels 47 milions d’Espanyols, ocupa la segona posició espanyola segons el criteri del nombre de persones empresonades a l’exterior. La majoria d’aqueixes persones, precisament 210 d’entre elles, ha tingut problemes amb les justícies del món per a casos de tràfic o consum de droga. A la primera posició arriba la regió d’Andalusia, 335 habitants de la qual són empresonats a diversos països del món, mentre que a la tercera posició figura la regió autònoma de Madrid.

L’addició de les 17 comunitats autònomes de l’estat espanyol produeix el nombre considerable de 2429 persones, que el ministeri afectat va esmentar per tal de reforçar certa prevenció envers els viatgers temptats per la pràctica d’un turisme centrat en els estupefaents. Els espanyols empresonats a l’estranger, que són homes en un 85%, ho són en 52 països, l’ordre d’importància dels quals és el Perú, el Marroc, Brasil, Colòmbia i Portugal.

Comparteix