Idioma

El balanç oficial dels fets de delinqüència de l’any 2015 a les comarques de Perpinyà ha estat presentat aquest divendres 29 de gener per la prefecta de Catalunya del Nord, Josiane Chevalier. Els resultats són contrastats, mentre que el panorama general de les infraccions a la llei ha augmentat de 0,4%, o sigui 31.132 situacions assenyalades. En els detalls, els robatoris als domicilis i les empreses, amb un nombre global de 2734, han augmentat de 14%. El robatoris comesos amb l’ajuda d’una arma, desgraciadament freqüents envers determinats tipus de comerços, han representat 79 casos, contra 57 el 2014. L’any passat, 982 vehicles van ser robats a Catalunya del Nord i les agressions sexuals declarades a les autoritats van ser presents a un nivell de 9 cada mes, o sigui una progressió de 17%, corresponent a un nombre total de 255.

Comparteix