Idioma
La Clau
Perpinyà: l’assignació d’habitatges és opaca al Consell departamental
Idioma

La gestió del parc d’habitatges socials de Catalunya del Nord gestionada per l’oficina d’HLM del Consell Departamental dels Pirineus Orientals no està exempta de cap retret. Aquesta observació es desprèn d’un informe del Tribunal de Comptes comunicat dilluns 27 de gener. Aquest document elaborat pel tribunal administratiu posa de manifest una opacitat sobre les condicions per a l’assignació d’espais de vida, en relació amb el perfil de les famílies beneficiàries. Subratlla un “desajust entre la composició de les llars i el patrimoni” de l’estructura. L’examen dels comptes, en aplicació de l’article L. 211-3 del codi de jurisdiccions financeres, suggereix mecanismes preferents, sense indicar-ne els motius.

Funcionaris que no treballen el nombre nombre d’hores mínim

Entre les seves 80 pàgines, el document indica que “cal destacar l’absència de transparència en el procediment per a l’assignació d’habitatges, ja que en cas de pluralitats de candidats classificats al mateix allotjament, els informes encara no permeten sempre esbrinar quins són els criteris del procés d’adjudicació ”. Aquest document espès també discuteix el temps de treball dels empleats, ja que llur volum de feina és inferior a la taxa legal. Aquests funcionaris territorials han de treballar un mínim de 1607 a l’any, però llurs “vacances excepcionals” redueixen el seu temps de treball fins a 1539, fins i tot 1524 hores “segons els anys”.

Comparteix