2′

POLÍTICA

Les 4 províncies sud-catalana desapareixeran el 5 de gener 2010

7 vegueries substituiran les divisions administratives espanyoles

Segons el conseller de governació del Govern català, Jordi Ausàs, la Catalunya del Sud aprovarà la seua nova llei d’organització territorial durant el proper Consell de Ministres del 5 de gener de 2010. Les quatre províncies de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, desapareixeran en benefici de 7 «vegueries», Barcelona, Lleida, Camp de Tarragona, Catalunya Central, Terres de l’Ebre, i Alt Pirineu i Aran. Segons un sistema institucional local fonamentat en els municipis, aqueixes set noves vegueries seran entitats supramunicipals, comparables a les àmplies comunitats d’aglomeració franceses, però seran també creades en base a la representació local del Govern català. Entre els descontents, la baixa-Cerdanya ja no serà connectada institucionalment a Girona, sinó a la vegueria «Alt Pirineu i Aran», després que el Parlament català hagi rebutjat la seua petició de formar una institució europea nova, amb l’alta-Cerdanya, situada a la Catalunya del nord. La vegueria, divisió administrativa històrica catalana, ha estat suprimida al sud, el 1716, pel tractat de Va Renovar Va Plantar, després introduïda el 1931 i abolida per Franco el 1939. La seva eliminació a Catalogne del Nord, al solc de la revolució francesa, data de 1790.