Idioma
La Clau
L’ajuntament de Perpinyà suporta el comerç i la construcció després del confinament
Idioma

El consell municipal de Perpinyà ha votat dimarts 19 de maig un plec de “mesures per donar suport a l’economia local” afectada per la crisi sanitària de Covid-19. Aquest pla consisteix a eximir de drets de terrassa els gerents de bars i restaurants, durant tot l’any. Entre aqueixos professionals, els llogaters de llocs que són propietat de la ciutat estan exempts de lloguer durant els dos mesos de confinament, amb un mes addicional. Els restauradors estan exempts fins a la data d’autorització d’obertura fins a 2.000 euros de lloguer mensual i un 50% més enllà d’aqueix import. S’ha posat en marxa una ambiciosa operació de “bitllets d’estacionament”: la Vila es fa càrrec del 100% dels costos d’estacionament, fins a 500 tiquets.

Reactivació dels encàrrecs públic cap a la construcció

En el marc d’aquest pla de protecció de l’economia real s’aboleixen els drets d’ocupació del domini públic, cobrats habitualment per l’ajuntament, per als mercats externs, durant la durada del confinament. Ja durant el confinament, l’executiu dirigit per Jean-Marc Pujol va optar per mantenir els mercats de la Plaça de la República, a la Plaça de Bèlgica (barri de l’estació) i a la plaça de la sardana (barri del molí de vent), per tal d’aconseguir disminuir el xoc rebut pels productors.

L’ajuntament també dóna suport al sector de la construcció i obres públiques reactivant les obres en edificis municipals, accelerant els pagaments de factures als proveïdors de serveis i preparant noves obres en teletreball.

Comparteix