La Clau
La prostitució viària cau d’un 70% a les comarques de Girona

El fenomen de la prostitució viària, o “prostitució rural“, que la nostra revista descrivia com a exponencial l’estat 2008, registra una disminució important a les comarques de Girona. Les mesures de repressió iniciades el juny de 2012 pel departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que preveu fins a 2000 euros de penalitats per als consumidors enxampats in fraganti, , semblen constituir la causa principal del retrocés. Les professionals del sexe continuen sent presents als trencants de carretera o en vorals lliures, com ara entre Capmany i la Jonquera o pels eixos secundaris que duen des de Figueres fins a La Bisbal, Girona o Besalú, però la disminució assoleix el 70%.

546 multes des de juny de 2012

En xifres brutes, al territori observat, les autoritats catalanes assenyalaven al 31 de març de 2012 la presència de 31 prostitutes apuntant els automobilistes, contra 109 el 13 de juny de 2012. L’operació “Voral”, coordinada per la policia catalana, els Mossos d’esquadra, genera resultats, però el factor econòmic també entra en línia de compte. En efecte, la crisi econòmica afavoreix la baixada de la demanda de serveis sexuals de vora de carretera, produïnt mecànicament una minva de l’oferta, segons una llei mecànica pròpia del comerç clàssic. L’últim recompte fa constar de 1.215 multes infligides des de juny de 2012 en el conjunt de la Catalunya del Sud, de les quals 546 només per a les comarques de Girona, al títol del comerç de la carn a l’aire lliure. D’aquestes 546 sancions, 281 han correspost a prostituts i 265 als seus clients, entre els quals un 70% d’individus estrangers, suposadament francesos en una proporció considerable.

Comparteix

Icona de pantalla completa