Idioma
La Clau
Europa ecologia defensa atudar l’enllumenat nocturn a Cerdanya i Capcir
Idioma

Amb motiu de l’inici oficial de la campanya electoral municipal, la delegació Europea d’Ecologia-Els Verds (EELV) a Cerdanya i Capcir recomana 7 directrius. Per influir a la política per venir, els ecologistes demanen als candidats de tots els colors que proposin l’extinció de l’enllumenat públic nocturn, que representa el 40% de la factura elèctrica dels municipis, “pertorba la biodiversitat i impedeix contemplar la esteles”. Aquest desig al·ludeix les residències privades. En contra de la urbanització que impermeabilitza el sòl, sense la protecció pels Plans Locals d’Urbanisme ni de l’Esquema de coherència territorial (SCoT), els Verds recomanen la construcció a les “dents buides” i a les parcel·les pròximes a edificis existents. Volen que les noves poblacions s’instal·lin més aviat als cors dels pobles i deixin de bastir cases noves.

En aquest document, el partit qüestiona el cicle de l’aigua i defensen els productes locals, si és possible orgànics, en la restauració col·lectiva, on el consum de carn ha de ser moderat. Aquesta sèrie de recomanacions, que posiciona els Verds com un lobby per a altres partits o per a llistes sense etiquetes, també té en compte la contaminació visual dels cartells i els rètols comercials. Defensa l’ús de la bicicleta, afavorida per marques identificables pel sòl i carrils en “espais propis”.

Consulteu tots aquests desitjos mediambientals aquí.

Comparteix