Idioma
La Clau
A Perpinyà, el Front Nacional qüestiona la democràcia al Consell departamental
Idioma

Un informe del Tribunal regional dels comptes comunicat al mes de juny posa de manifest la manca de gestió de l’Agència de Desenvolupament Turístic de Catalunya del Nord. Aquesta administració fundada pel Consell departamental dirigit per la socialista Hermeline Malherbe no obeeix a cap estratègia llegible, segons l’autoritat de diagnòstic financer. Els seus 37 assalariats es beneficien cada any de nou dies de feina menys que la mitjana, es comprova l’existència de despeses d’oci i el pressupost global és ocupat a meitat per la massa salarial, d’1,5 milió d’euros. L’ADT, antic Comitè Departamental de Turisme (CDT), és deficitari.

Aquest 7 de juliol, el Front Nacional s’ha estranyat al respecte : «cosa increïble, no hi ha hagut debat entre la majoria i l’oposició!» en l’última sessió departamental. Esmentant una «connivència entre els Republicans i el PS per tal que els ciutadans es quedin en la ignorància», l’FN ha tornat a emprar l’esquema de la UMPS, poc probable en un territori on l’exercici democràtic, majoritari, deixa un espai ínfim al debat contradictori.

Comparteix