Idioma

L’Agència estatal per a la renovació urbana (ANRU) ha seleccionat el barri desfavorit de Sant Jaume, a Perpinyà, entre les zones de vida que requereixen una intervenció urgent, en el marc del Nou programa estatal de renovació urbana (NPNRU). Aquesta informació va ser comunicada dilluns 15 de desembre pel ministre de la Ciutat, Patrick Kanner, al diputat socialista de Catalunya del Nord, Jacques Cresta. D’ara endavant, Sant Jaume forma part de la llista de 200 perímetres en dificultats que aprofitaran “finançaments excepcionals”, ens detallen els serveis del parlamentari. Aproximadament 20 milions d’euros permetran modificar el marc de vida i els equilibris socials, fomentant el treball. A partir del primer semestre de 2015, els primers mitjans financers s’atribuiran als estudis preliminars i la renovació concreta s’implementarà posteriorment. En paral·lel, es fomentarà la compra immobiliària a través d’una TVA (IVA) del 5,5%, a Sant Jaume i en un radi de 300 metres al voltant del barri.

5.000 milions d’euros a nivell estatal

El barri de Sant Jaume s’inclourà en el Contracte de ciutat, que va justificar el 3 de novembre una primera assemblea convocada per l’Aglomeració Perpinyà Mediterrània. L’endemà, el tinent municipal Olivier Amiel, encarregat de la coordinació, representava Perpinyà al Club dels Alcaldes de la Renovació Urbana (CMRU) i el 6 de novembre, l’Ajuntament destacava la voluntat de fer tornar elegibles els barris Gran Vernet, centre-ciutat i Camp de Mart. A nivell estatal el nou programa de renovació urbana, presentat aquest dimarts 16 de desembre pel President de la República, François Hollande, suposa un suport directe de l’Estat a alçada de 5.000 milions d’euros, repartits en 10 anys. Un efecte de palanca ha de generar fins a 20.000 milions d’euros d’inversions i la creació de 240.000 llocs de treball en el sector de la construcció Aquesta iniciativa de gran escala succeeix al primer programa el 2003, impulsar per Jean-Louis Borloo, que ha arribat al final.

Comparteix