2′

MÈDIES

Enquesta ràdios: France Bleu Roussillon n°1 i Littoral FM líder entre els actius

La nova enquesta « Médiamétrie » ha estat comunicada dijous 26 de juliol

L’última enquesta d’audiència radiofònica a Catalunya del Nord, publicada el 26 de juliol, subratlla una progressió històrica de France Bleu Roussillon. L’emissora pública guanya 21.200 auditors i arriba als 80.700, corresponent a una part d’audiència de 16,3%, contra 11,8% el 2016-2017. Aquest estudi efectuat per l’institut Médiamétrie entre setembre de 2017 i juny de 2018 confirma França Blau Rosselló al paper de primera ràdio. El 2015, donàvem compte d’una audiència avaluada a 65.000 persones per a la ràdio de l’avinguda del general Leclerc de Perpinyà. Segons l’últim sondatge, atreu el 17,2% dels auditors entre les persones de 50 a 64 anys.

Les altres estacions presenten les parts d’audiència següents:

Littoral FM: 3,7%, o sigui 24.600 auditors, contra 3,4% el 2016-2017. Aquesta ràdio amb l’eslògan «La platja musical més bonica » és líder en la franja d’edat de 25 a 49 anys, amb el 7,6%, contra un 6,6 % per a NRJ, 4,5% per a Chérie i RFM, 4,4% per a RTL2 i 4,3% per a France Bleu Roussillon.

NRJ: 3,4%, o sigui 23 500 auditors, contra 3,8% el 2016-2017.

RFM: 3,4%, contra 3,7%.

Estimada (NRJ Group): 3,2%, contra 4,7%.

RTL2: 2,4%, corresponent a 20 000 oients, contra 3,3%.

100%: 2,3%, o sigui 10 200 oients, contra 7% («RCN ràdio» fins a gener de 2017).

Aqueixos resultats contemplen límits, atès que les enquestes provenen d’una sola font, amb una mostra poblacional limitada a unes 900 persones, el que suposa un marge d’error elevat.