Idioma

La TDT francesa no para d’evolucionar, com ho va fer la televisió hertziana al seu temps, però aproximadament 40 vegades més rabent. Les 18 «cadenes gratuïtes» de base, previstes des de l’origen, són d’ara endavant 19, des que s’hi va afegir el servei d’ultramar de France Televisions, « França Ô», al mes de juny. Es tracta d’un sorprenent accés de diversitat a través de la representació, concentrada en un sol canal, de realitats territorials ben contrastades, que tenen com a únic punt comú l’allunyament del continent. L’evolució de la TDT és, però, sobretot interna, a través d’una aglutinació de grups de comunicació, entre els quals el més famós, TF1, acaba d’assolir un cop financer enorme.

TMC i NT1, cavalls de Troia de TF1

La cadena TF1 la gaudia ja del primer lloc als comandaments a distància de milions de persones. La vet aquí, des de juliol de 2010, propietària al 100% de TMC, primera cadena de la TDT a nivell de l’audiència, amb una graella de programes rejovenida el 2009, i de NT1, el laboratori experiental del pitjor, palesat per pel·lícules i sèries de sensacions barates, un pessic d’erotisme també bé de preu i força trash-realitat, per anunciar la televisió de demà, potser el TF1 de demà. En lloc de la diversitat, la TDT francesa, tot i obrir-se a més canals que la televisió antiga, abraça una varietat de façana. Però la crítica cap al Grup TF1 s’ha tornat molt consensual, doncs dubtosa.

Diversitat vertical contra diversitat horitzontal

Tots els països veïns de l’Estat francès s’han aprofitat la multiplicació dels canals, fundadora de la TDT, per reforçar llurs representativitats culturals i territorials. La majoria, com Itàlia, l’Estat espanyol i Alemanya, ja tenien cadenes analògiques locals o regionals. Però l’esquema actual de la TDT made in France indica tristament la impotència hexagonal de cara a una alineació europea, encara una, encara perduda, en matèria de descentralització. De fet, la diversitat teòrica, certament reduïda per la concentració econòmica organitzada per TF1, també és acaparada per l’operador públic France Televisions, qui ha col·locat cinc cadenes en aquesta mateixa xarxa. El panorama és espantós, ja que en qualsevol llar de la Catalunyan del nord, el 100 % de les cadenes de la TDT francesa són situades a París. A nivell general a l’Estat, 44 àrees urbanes franceses tenen canal territorial, o sigui que ni la meitat dels ciutadans franceses tenen tele on emmirallar-se.. Aquesta diversitat vertical, que sorgeix en temps de pretesa proximitat, evident a França, resulta estranya quan un se la mira en clau europea.

Incapacitat a produir cadenes locals

El punt de vista televisiu ofert des de la Catalunya del nord no té comparació, ja que el veïnatge del territori sota adminstració espanyola permet captar-hi fins a una quarantena de canals més, o sigui, afegint la TDT francesa, 60 cadenes en total, i una quinzena de ràdios. Doncs què passa? L’oferta del sud també els seus dimonis, però inclou les cadenes locals de Figueres, Girona i Puigcerdà, amb una dignitat de continguts i d’habillatge increïble. Comprovant-ho, podríem pensar que Perpinyà és una ciutat de «províncies», on el « local » és pejoratiu, mentre que Figueres o Girona, més petites, escapen a aquesta « tercera divisió» assimilada a les ciutats mitjanes franceses, de les quals les elits han fugit. Lliures de cap concepte de «província», les ciutats mitjanes europees fan llur televisió sense complexos i representen llurs telespectadors, tot desenvolupant una democràcia de proximitat. França trencaria l’aïllament desenvolupant arreu cadenes locals, però les competències humanes també locals, empobrides pels centralismes, provocarien, al principi, un esborrany mediàtic. Quina sortida hi ha enfront d’aquesta impotència francesa al moment de descentralitzar?

Comparteix