3′

General

L’Estat reconeix els riscos d’inundacions a Elna, Sant Cebrià i El Barcarès

El precedent generat per la tempesta Xynthia genera una nova política

Els danys causats per la tempesta Xynthia a diversos Estats europeus justifiquen un nou pla de prevenció, desenvolupat per l’Estat. El fenomen meteorològic que va succeir entre el 26 de febrer i l’1 març de 2010 va generar una sèrie de desgalls a la Catalunya del Nord, especialment a les comarques de l’Alt Conflent i de la Cerdanya. Per fer front a un esdeveniment similar, el Ministeri d’Ecologia i Desenvolupament Sostenible ha comunicat aquest dimecres una llista de 248 municipis del territori francès, que inclou els municipis costaners de Sant Cebrià i El Barcarès, així com la vila d’Elna. Aqueixes localitats formen part d’un pla estatal de prevenció de les “inundacions ràpides”, acabat d’aprovar pel primer ministre, François Fillon, després d’un estudi organitzat entre juliol de 2010 i aquest mateix mes de febrer. El pla, que abasta el període 2011-2016, conté una sèrie de precaucions i dispositius contra el risc d’inundacions, previsible a Sant Cebrià en nombroses àrees urbanitzades en zones òbviament submersibles. El municipi, amb riscos a la major part dels barris habitats, inclou entre altres la zona de la Prada, el nom de la qual inclou el caràcter humit.

El programa estatal, voluntàriament global, hauria de permetre fer front a tots els guions climàtics possibles. Amb un pressupost de 500 milions d’euros, té com a objectiu el control del desenvolupament urbà en zones de risc, i el reforçament dels dics marítim, però també la millora de la gestió del coneixement dels perills meteorològics entre la ciutadania. Dit d’una altra manera, els habitants, que arriben als 11.000 a Sant Cebrià, 4000 al Barcarès i 8000 a Elna, desigualment afectats per les amenaces del temps, podran ser millor evacuats de les cases, bastides generalment sense esguard per als cicles naturals. Òbviament, les residències construïdes posteriorment a la dècada dels 60 són les que procuren més preocupació. Aquest pla de prevenció de riscos nous (PPR), més sever que els anteriors, es fonamenta en el nou punt de referència format per Xynthia. A nivell de l’Estat francès, els plans més antics quedaran cancel.lats, ja que suposen adaptar-se a fenòmens de menor intensitat. En determinades situacions es podran prohibir totalment les construccions, però en altres seran més controlades.